Parkinson Plus Hastalığı, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Parkinson hastalığının bir türü olan parkinson plus nasıl bir hastalıktır, kendisini hangi belirtilerle göstermektedir, sendromları nelerdir, tedavisi için hangi yöntemler kullanılmaktadır.

Parkinson Plus Hastalığı

Parkinson hastalığının bir türü olan parkinson plus hatalığı parkinsona göre daha seyrek görülmekle birlikte yol açtığı etkiler ve sendromları daha fazla olan bir hastalıktır. Bu hastalıkta parkinsondan farklı olarak çekirdeklerde görülen bozulmaya beynin diğer bölgelerindeki sinir hücrelerinde de rastlanmaktadır.

İlk bir iki yıl içerisinde parkinsona benzemekle birlikte bu süreden sonra diğer nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasıyla bu hastalıktan ayrılır. Kendi içerisinde meydana getirdiği etkilerle birbirinden farklı sendromları vardır. Bu hastalığı parkinsondan ayıran temel noktalar:

  • Parkinsona göre daha hızlı bir şekilde ilerlemesi
  • Parkinsona belirtilerine ek olarak başkaca nörolojik belirtilerin orataya çıkması
  • Birbirinden farklı sendromları olması
  • Kişilerin vücudunun her iki yanında simetrik olarak etki göstermesi

Bunlar parkinson plusı normal parkinsondan ayıran temel farklılıklardır. Bunun dışında parkinsonda görülmeyen denge bozukluğu neticesi düşme, bağırsak fonksiyonlarındaki bozulma, kan basıncındaki yüksek orandaki değişiklikler gibi durumlar da bu hastalığı parkinsondan ayıran bazı noktalardandır.

Parkinsonda hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra uzun yıllar boyunca kişiler çok büyük bir engelle karşılaşmadan hayatlarını devam ettirebilseler de, parkinson plus da bu durum farklı seyretmektedir. Oldukça hızlı bir şekilde ilerleyen bu hastalık kişileri kısa süre içerisinde bakıma muhtaç hale getirir ve göstermiş olduğu belirtiler çok daha yaygındır.

Parkinson plus parkinsona göre çok daha hızlı bir şekilde ilerler ve nörolojik belirtiler ortaya çıkartır.

Parkinson Plus’ın Belirtileri ve Sendromları

Bu hastalıkta normal parkinson hastalığı belirtilerine ek olarak başkaca nörolojik belirtiler görülmektedir. Hastalığın ilk yıllarında belirtiler aynı olmakla birlikte sonraki süreçte sendroma göre belirtiler değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu hastalığın kendi içerisinde farklı sendromları bulunmakta ve herbir sendrom kendisine özgü belirtiler gösterip, etkide bulunmaktadır. Bu hastalığın sendromları şöyle sıralanabilir:

  • Multisistem Atrofi
  • Progresif Supranükleer
  • Kortikobazal Dejenerasyon
  • Lewy Cisimcikli Demans

Bu dört hastalık bu hastalığın sendromlarıdır ve birbirinden farklı belirtiler göstermektedir.

Multisistem Atrofi Progresif Supranükleer Kortikobazal Dejenerasyon Levy Cisimcikli Demans
Uzuvlarda Beceriksizlik Ağır Derecede Konuşma Bozuklukları Kas Sertliği Unutkanlık
Dengesiklik Denge Kaybı Uzuv Kullanmada Beceriksizlik Dikkatin Zaman Zaman Kaybolması
İktidarsızlık Sürekli Olarak Düşme Bunama Hayaller ve Sanrılar
İdrar Kaçırma Gözün Aşağıya Bakamaması   Uyanıklığın Dalgalı Seyri

Kortikobazal dejenerasyon kendisini bir uzuvda kaybolan kontrol olarak kendisini gösteriri. Kişi o uzvunu kontrol edememeye başlar. Hastalık ilerleyince bu kontrolsüzlük durumu diğer uzuvlara da yayılarak genişler. Bu sendrom oldukça hızlı bir şekilde ilerler.

Progresif supranükleer bu sendromların içerisinde en sık ve yaygın görülenidir ve her 20 parkinson hastalığından birisini oluşturur.

Tüm sendromların ortak noktası ise hastaların otonom sinir sistemlerinden meydana getirdikleri bozukluk ve bunun neticesi olarak hastalarda gözlenen denge kayıpları ve düşme durumlarının sıklığıdır.

Tedavi Yöntemleri

Bu hastalık seyrek olarak görüldüğü için spesifik olarak bu hastalığın tedavisine yönelik olarak herhangi bir ilça veya tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Oldukça hızlı bir şekilde ilerleyen sendromlar ve hastalığa ilaç tedavi olmaması bu rahatsızlığın tedavisini güçleştiren bir durumdur. Günümüzde tedavi olarak kullanılan ilaç;

  • Levodopa

Parkinson hastalığının tedavisinde de kullanılan bu ilaç günümüzde bu hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Özellikle hastalığın ilk zamanlarında etkili olan bu ilaç kişinin durumuna göre bir ile iki yıl içerisinde etkisini kaybetmektedir. Bu süreden sonra kullanılan levodopanın hastalık üzerinde bir etkisi kalmamaktadır. Bu nedenle hastada ciddi yan etkiler görülmediği sürece bu ilaç kullanılmaktadır. Etkisi geçtikten sonra ise bu hastalara yapılabilecek şey bakım hizmetlerinin uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesidir.

Denge bozuklukları sendromların ortak belirtisidir

Bunun dışında parkinson tedavisi olarak kullanılan 

  • Dopamin

takviyesinin bu hastalığın sendromlarının tedavisinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. sendromlar bu tedavi türüne yanıt vermemektedirler.

Bunların dışında konuşma terapiler konuşma ve yutkunma konusundaki problemleri hafifletebilir, fizik tedavi programının uygulanması denge sorunları ve düşme problemleri gibi konularda yardımcı olabilir, kişiyi gündelik yaşamında faal halde tutacak meşguliyet terapisi gibi yöntemler de gündelik yaşamı sürdürmelerinde pozitif etki yapabilir. Sendromlar ilerledikçe artık yapılabilecek olan tek şey hastaların bakımları için uzun vadeli hazırlıkların ve planlamaların gerçekleştirilmesidir.Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.