Parkinson Hastalığında İğne Tedavisinin Etkileri

Ağızdan alınan ilaçların hastalığın belirtilerini azaltmakta yetersiz kaldığı noktada devreye sokulan iğne tedavisi, cerrahi müdahale öncesi son tedavi denemesi olarak ifade edilebilir.

Parkinson Hastalığı ve İğne Tedavisi

Farkındalık oluşturmak amacıyla son dönemde yapılan çalışmalar ile sivil toplum örgütlerinin oldukça sık gündeme getirdiği bir hastalık olan parkinson tedavisinde hayli önemli yer kaplayan iğne tedavisinden bahsetmeden önce hastalıktan genel itibariyle bahsetmek şüphesiz konunun anlaşılırlığı açısından faydalı olacaktır.

Hipotalamustan da salgılanabilen ve teme görevi; reseptörleri harekete geçirmek olan beyindeki dopamin maddesinin eksikliği ile ortaya çıkan bir hastalık olan parkinson; kronik bir hastalık olmasının yanında beyin fonksiyonları ile doğrudan ilişki içerisinde olduğundan nörolojik hastalıklar kategorisine de dahil edilir.

Hastalığın temelinde yatan etkenlerden kısaca şu şekilde bahsetmek mümkündür;

  • Bireyin yaşının ilerlemesi.
  • Beyinde dopamin salgısında görev alan hücrelerin çeşitli nedenlerden ötürü hasara uğraması ve sayısının azalması.
  • Genetik faktörlerin etkisi.

Burada bireyin yaşının hastalık üzerindeki etkisine ayrı bir parantez açmak gerekir. Her ne kadar parkinson yaşı ilerleyen bireylerde sık görülen bir hastalık olsa da aksi durumlar da söz konusudur. Dolayısıyla, yetişkin bireyin tümünün düzenli aralıklarla parkinson hastalığını denetleyecek faaliyetlerde bulunması, olası bir hastalık durumunda erken tedavi açısından büyük önem taşır ifadesinin altını kalın çizgilerle çizmek gerekir.

Hastalığın tedavisinden kullanılan yöntemlerin tümünün ortak notkası; parkinsonun semptomlarının, bireyin yaşam kalitesi üzerinde yaptığı olumsuz etkilerin hafifletilmesi üzerinde kurgulanmasıdır. Parkinson, sürekli ilerleme gösteren ve semptomları önlem alınmadığı takdirde her geçen gün artan bir hastalık olmasına rağmen doğru planlanan bir tedavi metodu ile hastaların önemli bir çoğunluğunun, normal yaşantısındaki birçok aktivitesini düzenli bir şekilde devam ettirebilmesi sağlanır. Bu aşamada; erken tedavinin hastalığın etkilerinin yavaşlatılması noktasında oldukça kritik bir etken olduğunu unutmamak gerekir.

Parkinson tedavisinde temel iki metod;

  • Cerrahi Müdahale
  • İlaç Tedavisi

olarak ifade edilebilir.

Tedavi teknikleriyle ilgili değinilmesi gereken temel nokta; cerrahi müdahalenin her zaman ikinci seçenek olduğudur. İlaç tedavisiyle ilgili ise; hastanın yaşına, semptomlara ve hastalığın dönemine göre şekillendiğini ifade etmek gerekir. Doğru planlanan bir tedavi metoduyla dahi olsa, parkinson belirtilerinin hafifledikten sonra tekrar nüks etme ihtimalinin mevcut olduğu unutulmamalıdır.

Bir önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi parkinson sürekli ilerleme gösteren bir hastalıktır ve hastalık ilerledikçe ağızdan alınan ilaçların etkisi yetersiz kalır. Bu durumda şüphesizi llk başvurulan teknik doz arttırımı olsa da, çoğu zaman bunun karşılığında ilaçların yan etkileri artarak bireyin yaşantısı üzerinde daha büyük olumsuzluklar meydana getirir. Özellikle günlük periyot içerisinde 4-5 saatlik donmalar yaşayan parkinson hastaları için iğne tedavisi gündeme getirilir.

Parkinson hastalığında cerrahi müdahale öncesi uygulanan iğne tedavisinde uzman hekim tarafından belirlenen ilaç, cilt altına konulan küçük bir iğne yardımıyla vücuda enjekte edilir. Elbette ağızdan alınan ilaç tedavisinde olduğu gibi iğne tedavisinde de hastalığın bireyi etkileme düzeyi ve bireyin yapısına bağlı olarak uygun bir program çizilir.

Her ne kadar tercih edilmese de cerrahi müdahalenin kullanılmak zorunda olduğu hastalarda ise uygulanan iki teknik; yakma ve beyin pilidir. Kesin bir surette en uygun ilaç tedavisinin kullanıldığına inanılıyor ise hekimler cerrahi müdahale kararı alır. Yapılan incelemeler neticesinde başarılı geçen ameliyatları sonra hastalık belirtilerinin % 50, ilaç kullanma oranının ise % 80 azaldığı tespit edilmiştir.

İğne Tedavisi İle Parkinson Etkilerinin Azaltılması

İlk paragraflarda da ifade edildiği gibi parkinson hastalığının tedavisinin temelinde; bireyin, günlük yaşam içerisinde karşı karşıya kaldığı problemlerin hafifletilmesi esastır. Ağızdan alınan ilaç tedavisinin etkisinin hafifletilmesi karşısında cerrahi müdahale öncesinde devreye sokulan iğne tedavisinde;

  • Yan etkilerin yakından takip edilmesi ve ortaya çıkabilecek problemlerin öngörülerek uygun müdahale seçeneklerinin gündeme getirilmesi.
  • İğnenin, uzman hekimin belirttiği dozlarda ve zaman aralıklarında uygulanması.
  • Hekim kontrollerinin kati suretle aksatılmaması.

kritik faktörlerdir. Şüphesiz iğne tedavisi, ağızdan alınan ilaç tedavisine kıyasla çok daha etkili olup, bir o kadar da risklidir. Son dönemde yapılan “beyin iğnesi” çalışması ile parkinson hastalarının yan etkiler açısından hafifletilmesi umulmuşsa da, bu tedavi tekniği şu an için yaygınlaşmamıştır.Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (1 oy, ortalama: 2,00en yüksek 5)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.