Epilepsi Hastalığının Belirtileri ve Oluşum Nedenleri

Epilepsi krizinin nedeni hastadan hastaya değişiklik gösterse de; genel olaarak hastalığının doğasının beyindeki nöronların aşırı elektriksel aktivitesinden dolayı oluştuğu söylenebilir. 

Epilepsi Hastalığı

Her insan epilepsi rahatsızlığını duymuş veya mutlaka sokakta düşen ağzından köpükler saçan, tuhaf hareketler yapan bir insan görmüştür. Dünya genelinde oldukça eski bir hastalık olan epilepsinin pek çok belirtisi olduğu için ataklar hastadan hastaya göre değişiklik göstermektedir. Antik Yunanistan ve Roma’da epilepsi büyü ve sihirle ilişkiliydi ve “kutsal hastalık” olarak adlandırılıyordu. Tanrıların bu hastalığı haksız bir hayata yol açan bir adama gönderdiğine inanılıyordu. Bu rahatsızlık dünya çapında yaklaşık kırk milyon insanın muzdarip olduğu yaygın bir rahatsızlıktır.

İnsanların büyük bir çoğunluğu epilepsi tanısı konmuş kişilerin ömürleri boyunca acı çekerek tedavi olamadan bu rahatsızlıkla yaşamaya mahkum olduğunu düşünmektedir. Oysa ki sanılanın aksine epilepsi vak’alarının yaklaşık yüzde yetmişlik bir bölümü tedavi olarak rahatsızlıktan kurtulabilmektedir.  Bu konuda önemli olan hastanın tedavisini aksatmaması, ilaçlarını zamanında alması ve sosyal hayatında bir takım sağlıklı düzenlemeler yapmasıdır.

Modern anlamda, epilepsi, tekrarlanan epileptik nöbetler olan tek ya da baskın özelliği olan beynin kronik bir hastalığıdır. Dünya genelinde kırk milyonun üzerinde insan bu rahatsızlıktan muzdarip olmaktadır. Epilepsi motor ve otonom sistemi ve zihinsel fonksiyonları etkileyen ataklara karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Ataklar bazı durumlarda yoğun bir şekilde hissedilebilirken bazı durumlarda ise herhangi bir belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Ender de olsa bu tür olaylarda hastanın diğer insanlardan herhangi bir farkı olmaz. Oldukça normal ve sağlıklı görünür. Meydana gelen tek bir nöbet hastaya herhangi bir şekilde epilepsi tanısı konulabilmesi için yeterli olmamaktadır. Bir insana epilepsi teşhisi konulabilmesi için nöbetlerin tekrar eder bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

Epilepsi

Epilepsinin klinik belirtileri çeşitlidir ve oluşma nedenleri de sayısızdır. Epileptik nöbetler bir beyin hasarı ve beyinde daha önce oluşmuş herhangi bir enfeksiyonunun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, epilepsi tümörlere veya felce neden olabilir. Eğer konvulsif ataklar, belirli bir faktörün insan vücudu üzerindeki etkiden sonra ortaya çıkarsa, bu epilepsi türüne semptomatik denir. Herhangi bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkan  nöbetler de vardır. Bu tür durumlarda rahatsızlığın oluşmasına  genetik faktörler önemli bir rol oynar. 

Belirtileri

Birçok epilepsi rahatsızlığında akla gelen ilk senaryo; hastanın bilincini kaybetmesi, kramplar, kasılmalar, ağızdan köpükler gelmesi şeklinde olmaktadır. Epileptik bir saldırı genellikle aura adı verilen özel bir durumdan önce gelmektedir. Aura belirtileri çok çeşitli olabilmektedir. Epileptik odak noktası beynin hangi bölgesini etkilediğine bağlıdır. Epileptik ataklar veya diğer bir deyişle epilepsi krizleri kısa bir süreye sahiptir. Bu ataklar bir saniyeden birkaç dakikaya kadar olan kesitler halinde oluşmaktadır. Epilepsinin türüne bağlı olarak hasta bu atakları farkına varmadan yaşayabilir. Kriz anında hasta bazı sıra dışı hisler yaşayabilir, bilincini kaybederek yere düşebilir. Bazı durumlarda oluşan bu nöbetler birbirini takip edebilir, ancak oluşan bu ataklar uzun sürmez.

Epilepsi nöbetleri kendi kendine başladığı gibi kendi kendine bitebilmektedir. Nöbet sırasında krizin kesilmesi için hastaya herhangi bir ilaç vermeye gerek yoktur. Kriz anında hastaya zorunlu olarak ilaç verilmesi gerekmemektedir. Bu konuda verilen ilaçla uygulanan tedavi; devam eden nöbetler veya ataklara neden olan durumları bastırmak için kullanılır. Genellikle yüksek ateşi olan çocuklarda veya sıcak havalarda bu tür ataklara rastlanılmaktadır. Krizler ilerleyen zaman sürecinde tamamen birbirinin aynı olarak ilerlemektedir.Bir nöbetlerin seyri, aşırı uyarının beynin diğer bölümlerine aktarılıp aktarılmadığına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, patolojik uyarımın odak noktası temporal lobda ise, o zaman atak, koku alma, tat alma veya işitsel duyuların etkilenmesi şeklinde olabilir. Frontal lob nöbetler indeyse konuşmanın bozulması şeklinde ifade edilebilir.  Hasta baş, gözler ve diğer organların hareketlerini kontrol edemez Epilepsi ataklarının en yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kasların birden sertleşerek katılaşması
 • Konuşma, düşünme, hafıza gibi kişisel özelliklerin değişime uğraması 
 • Göz kapaklarının ve yüzde seyirme
 • Baş ağrıları
 • Vücudun farklı kısımlarında meydana gelen ağrılar ve kasılmalar
 • Sebepsiz korkular ve endişeler
 • Motor sisteminde oluşan rahatsızlıklar
 • Uyku sorunlarının yaşanması
 • Kalp atışında hızlanma
 • Konuşmada zorlanma
 • Beyiihangnsel süreçlerde hareket değişimleri 
 • Kan basıncında artış
 • Herhangi bir neden yokken meydana gelen duygusal değişimler
 • Görmede sorunlar
 • Halüsilasyonlar
 • İletişime karşı duyarsızlık veya kendini kapama
 • Kısa bir müddet solunum durması
 • Nöbetlerden evvel veya nöbet esnasında aniden vücut ısısının yükselmesi
 • Düşme ve kendinden geçme
 • Nefes alıp verirken güçlükler yaşama
 • Fiziksel aktivitede azalmalar
 • Elde kontrolsüz titremeler
 • İştahsızlık
 • Dilin kontrolsüz ısırılması
 • Saldırgan bir ruh haline bürünme
 • Aniden herhangi bir neden olmaksızın sinirlenmeler
 • Bilinç kaybı
 • heyecanlanma ve panikler
 • Ağızdan köpüklerin ve salyaların gelmesi
 • Vücutta bölgesel uyuşukluklar, karıncalanmalar, üşüme veya yanma duygusu
 • Kaslarda gevşeme ve kasılmalar
 • İdrar kaçırma
 • Geçici olarak çevreyle iletişimin kapanması
 • İdrar kaçırma

Nedenleri

Epilepsi nedenleri yaşa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu rahatsızlığın meydana gelmesinde en önemli nedenlerden biri de bebeğin anne karnında oksijensiz kalmasıdır. Bir hastada epilepsinin spesifik nedenini belirlemek zordur. Bu rahatsızlığın yaklaşık olarak yüzde altmışlık bir bölümünde oluşmasının bariz sebepleri bulunmamaktadır. Bilinmeyen kökenli epilepsiye idiyopatik epilepsi denir . Epilepsinin genetik düzeyde ortaya çıktığı varsayılır.

Kesin olarak meydana gelmesinin nedeni belli olduğunda, semptomatik epilepsi olarak adlandırılır. Genel olarak, beyindeki herhangi bir fiziksel etki, beynin sinir hücrelerini tahrip eden herhangi bir şey, epilepsiye yol açabilir. İntrauterin gelişim sırasında elde edilen bir beyin hasarının epilepsiye neden olduğu durumlar bulunmaktadır. Ayrıca doğum travması (örneğin, doğum sırasında oksijen eksikliği) gelecekte epilepsiye neden olabilmektedir.

Epilepsinin en yaygın nedenleri arasında, herhangi bir yaşta ve herhangi bir durumda meydana gelen kafa yaralanmaları sayılabilir. Ayrıca yaygın nedenler beyin tümörleri ve felçlerdir. Yaşlı kişilerde, epilepsi Alzheimer hastalığına veya ilerleyici beyin hasarına bağlı diğer hastalıklara neden olabilir. Epilepsinin nedenleri arasında; menenjit, ensefalit veya kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların etkileri bulunabilmektedir. Bu hastalıkların başlangıç ​​aşamaları ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyorsa, olası komplikasyonlar önlenebilmektedir. Hastalığın ciddi seyri beyne zarar verebilir, bu da daha sonra nöbetlere yol açabilir. 

 • Beyin sarsıntısı
 • Genetik nedenlere bağlı olarak dolaşımdaki sorunlar
 • Bebeklik döneminde anne karnında oksijensiz kalınması
 • Beyin kanaması
 • Tükürük bezi hastalıkları
 • İnme gibi beyindeki dolaşım sistemini etkileyen sorunlar
 • Menenjit
 • Uyuşturucu veya alkole olan yatkınlık
 • Çeşitli enfeksiyonlar
 • Kızamıkçık hasta
 • Ani Şoklar
 • Çoklu skleroz
 • Yapısal değişiklikler
 • Beyindeki tümörler
 • Çeşitli maddelerle ilgili olan zehirlenmeler
 • Doğum sırasındaki yaşanan travmalar
 • İklim ya da saat dilimlerindeki değişiklikler
 • Felç
 • İlaç bağımlılığı
 • Beyindeki dokularda meydana gelen problemler
 • Travma veya yaralanmalara bağlı olarak beynin hasar alması
 • Aşırı dozda ilaç alınması

Yaş Guruplarına göre Epilepsi Nedenleri

Farklı yaşlar için, epilepsinin bazı veya başka nedenleri az çok karakteristiktir. Aşağıda farklı yaş gruplarında en sık görülen epilepsi nedenlerine örnekler verilmiştir

 Epilepsinin Olası Nedenleri 

Bebeklerde ve Çocuklarda Yetişkinlerde Yaşlılarda
Enfeksiyonlar Down sendromu Alzheimer hastalığı 
Anne karnında oksijensiz kalınması  Angelmann Sendromu  Yaralanma
Genetik etkenler Nörofibromatozis  Hakaret 
Işık değişimleri  Kafa Travmaları  Ani Şoklar 
Kızamıkçık  Madde zehirlenmeleri Tükürük bezi sorunları 
Yüksek ısı ve ateş Korku ve endişeler Felç veya beyin kanaması 

 

KaynaklarÇok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (1 oy, ortalama: 5,00en yüksek 5)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.