Epilepsi Oluşmasındaki Nedenler ve Tedavileri

Epilepsi oluşmasının en önemli nedeni kalıtsal olan özelliklerdir. Bunun dışında tetiklenmesine neden olan birçok faktör insan yaşamında bulunur.

Epilepsi Neden Olur?

Bu hastalığa sahip olan kişiler, beyindeki elektriksel aktivitede ani bir sıçrama ile ilişkili tekrarlayan nöbetlere maruz kalır. Bu da beyin hücreleri arasındaki mesajlaşma sistemlerinde geçici bir rahatsızlığa uğramasına neden olmaktadır. Hastalık için tipik ani epileptik nöbetler ortaya çıkar. Beynin bazı bölgelerinde kendiliğinden uyarılma (sinir deşarjları) sayısının çokluğunun ortaya çıkmasına neden olurlar. Klinik olarak, bu tür nöbetler, duyusal, motor, zihinsel ve otonom fonksiyonların geçici bir bozukluğu ile karakterize edilmektedir.

Bu hastalığın saptanma sıklığı, iklimsel konum ve ekonomik gelişim ne olursa olsun, herhangi bir ülkenin genel nüfusu arasında % 8-11 civarındadır.  Birçok hastada nöbetler yeni doğan çocuklarda yüksek vücut ısısına sahip olan kişilerde görülür. Fakat bu, gelecekte, kişinin epilepsiye sahip olacağı anlamına gelmemektedir. Bu hastalık herhangi bir kişide ve her yaşta gelişme gösterebilir. Çocuk ve ergenlerde sık şekilde meydana gelir. Epilepsi hastalarının % 75’i 20 yaşın altında olan kişilerdir. Yirmiden fazla olan insanlar için, genellikle çeşitli travma veya inme kusurudur. Risk grubu altmış yaşın üzerindeki kişilerden oluşur.

Epilepsi neden olur?  yaygın bir nedeni yoktur. Sorun kalıtsal bir hastalık değildir ama yine de akrabalardan birinin bu hastalıktan muzdarip olduğu belirli ailelerde, hastalığın meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Epilepsili hastaların yaklaşık olarak % 40’ında bu hastalıkla yakın akrabalar vardır. Birkaç tip epileptik nöbet bulunur. Bunların şiddeti farklıdır. Beynin sadece bir kısmının suçlandığı bir saldırıya kısmi veya fokal denir. Eğer beynin tamamı acı çekiyorsa o zaman böyle bir nöbet genelleştirilir. Karışık nöbetler vardır: onlar beynin bir kısmı ile başlarlar, daha sonra tüm organı kapsar. Epilepsinin başlamasına katkıda bulunan önemli sayıda faktör vardır.

 Önemli bir rol kalıtsal yatkınlığa aittir. Son yıllarda, birçok epilepsi formunun kalıtsal doğası inandırıcı bir şekilde kanıtlanmıştır. Meydana gelmesinden sorumlu genler keşfedilmiştir. Aynı zamanda, epilepsinin mutlaka miras aldığına inanmak yanlış bir durumdur. Vakaların büyük çoğunluğunda, epilepsi kalıtsal bir hastalık değildir. Sorun babadan veya anneden çocuğa bulaşmaz. Hastalığın birçok formu doğada çok faktörlüdür, yani genetik ve kazanılmış faktörlerin bir kombinasyonu ile ortaya çıkar.  Semptomatik olarak isimlendirilen bazı epilepsi türlerinde, hastalığın gelişim sebepleri aşağıdaki durumlardan kaynaklı meydana gelen beyin hasarıdır.

 • Gelişimenin doğuştan anomali durumları
 • İntrauterin enfeksiyonların oluşması
 • Kromozom sendromu
 • Kalıtsal olan metabolik hastalıkların gelişimi
 • Merkezi sinir sisteminde oluşan doğum yaralanması durumları
 • Sinir sistemi enfeksiyonu
 • Kraniocerebral travmalar
 • Tümörler

Vakaların hemen hemen % 60-70’inde çocukluk döneminde gelişim meydana gelir. Yaşla, hastalık birkaç gruba ayrılır: bebeklik epilepsisi yaşamın ilk yılında görülür, çocukluk çağında 6 yıla kadar gelişir, ergenlik epilepsisi 12 ile 14 yaşlarında görülür. Hastalık, belirli bir gen grubunun aktivitesinin ne zaman değiştiğine bağlı olarak gelişimini başlatabilir.

Her epileptik sendrom benzersizdir ama kendi karakteristik klinik özelliklerine sahiptir. Nöbetlerin klinik bulgularına dayanarak, hastalığın sınıflandırılması sağlanır. Epilepsi paroksismal beyin problemi ile ilişkilidir. Bu hastalık meydana geldiği zaman beyin farklı şekilde çalışır: herhangi bir provokatör olmadan periyodik olarak en güçlü aktivitenin deşarjını oluşturabilmektedir. Bu da kendisini nöbet olarak gösterir. Bir kişi epilepsiyle yani bu hastalığa yatkınlıkla dünyaya gelebilir. Gelecekte ise çeşitli faktörlerin etkisi bu eğilimi gerçekleştirebilir. Epilepsiye bir yatkınlık ortaya çıktığı zaman ateşli konvülsiyonlar, yani, yüksek sıcaklıkta ortaya çıkan sorunlar oluşabilir. 

Epileptik bir sendrom gelişme riski, yüksek sıcaklıkta hiç nöbet geçirmemiş çocuklardan daha yüksektir.

Gençlerin epilepsi formları da iyi huyludur. Bu tür formlar gelişmeyi etkilemez ve antiepileptik ilaçlar tarafından etkin bir şekilde kontrol altına alınabilir. Genel olarak, modern tedavi yöntemleri hastaların % 60 ile 70’inde hastalara etkili bir şekilde yardımcı olur.  Epilepsinin tedavi edilemez olduğu açıklaması efsane olan bir durumdur. Çoğu durumda cerrahi tedavi, nöromodülasyon ile ilaç tedavisinin kombinasyonu zor durumlarda bile yardımcı olur.

Tedavisi

Epilepsi tedavisinde çeşitli yaklaşımlar vardır;

 • İlaç kullanımı
 • Cerrahi yöntemler
 • Nöromodülasyon kullanımı

Çoğu zaman uzman tarafından bu yöntemler birbirleri ile birleştirilir. Bazı epilepsi formları meydana geldiği zaman özel bir ketojenik diyet kullanımı yapılması istenir. Bu diyetin mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır ama keton cisimlerinin epileptik deşarjların bastırılması ile sonuçlanan bir dizi biyokimyasal süreci tetikleyebileceği anlaşılmıştır. Ketojenik diyet uygulamasında artan yağ içeriği ile karbonhidrat miktarını önemli ölçüde azaltılır.

İlaç tedavisi ile bir grup antiepileptik ilaç antikonvülzan kullanımı ile yapılır. Nöroşirürji ilaç kullanımı tedavisine dirençli formlarda beyindeki epileptik aktivitenin sabit bir odağının oluşumuyla kullanılır. Son yıllarda, nörostimülasyon aktif olarak gelişmektedir. Vasküler nörostimülasyon, transkraniyal manyetik stimülasyon gibi yöntemler kullanılır. Kullanılacak olan tedavi uygulamasında önemli olan hastanın uzman doktorun söylediği tüm detaylara dikkat ederek yaşam düzeni sağlamasıdır. Zaten epilepsi nedenleri dikkate alınarak tedavi süreci planlanır. Bu sayede sağlıklı ve sık nöbet yaşamadan yaşama devam etmek mümkün hale gelecektir. İlaçların düzenli kullanılmaması, tedavi sürecinin aksatılması ve diğer detaylara uyulmaması hastalığın daha zorlu bir hale gelmesine sebep olacaktır.Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.