Epilepsi Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ameliyat Öncesi ve Sonrası

Epilepsi ameliyatı uygulaması artık sorunun ilaçla tedavi altına alınamaması durumunda uzman hekim tarafından yapılır. Tecrübeli uzman ellerinde yapılmalıdır.

Epilepsi Ameliyatı

Epilepsi Cerrahisi

Bu hastalığa sahip olan kişilerin çoğunluğuna cerrahi yöntemlerle tedavi uygulanmaz. Bununla birlikte, vakaların % 20 ile 30’unda ilaç tedavisi etkili değildir ve hastalığın belirtileri ilerler. Bundan kaynaklı olarak ameliyat tercih edilebilir. Cerrahi endikasyon, hastalarda farmakopili fokal epilepsi varlığıdır. Yani, 2 yıl boyunca iki veya daha fazla antikonvülzan ilaçla tedaviye rağmen nöbetler devam ederken cerrahi uygulama yapılır.

Epilepsi hastalarının cerrahi tedavisi, mevcut nöbetlerin durdurulması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için yapılmaktadır. 

Epilepsinin cerrahi tedavisini mümkün olan en kısa zamanda yapmak önemlidir. Bu, kronik bir hastalığın yıkıcı nöropsikolojik ve psikososyal sonuçlarının gelişmesini engeller. Ayrıca ameliyat sonrası yaşam kalitesini artırır. Epilepsi cerrahisinin sonuçları doğrudan hastalığın süresi ile ilgilidir:

Hastalığın süresi

10 yıldan az

30 yıldan fazla

Ameliyattan sonra nöbetlerden kurtulan hastaların yüzdesi

Yaklaşık% 60-80

% 30 bölgesinde

Epilepsi tedavisi her zaman cerrahi olarak yardımcı olmaz. Aynı zamanda, farmakolojik dirençli bir hastalıkla yapılan cerrahi, nöbetlerin tamamen durdurulmasının en etkili yoludur. Yapılan bazı çalışmalara göre bu tür tedavi olguların% 26 ile 84’ünde başarılı olmuştur. Epilepsi cerrahisinin temel görevi, epilepsinin nedeni olan beyin bölgesinin çıkarılmasıdır. Böyle bir operasyonu yürütürken beynin işlevsel olarak önemli alanlarının hareket, duyarlılık, görme, konuşma vb. sorumlu olanları korumak önemlidir. Bundan dolayı epilepsinin cerrahi tedavisi sırasında büyük miktarda özel ekipman kullanılmaktadır;

 • Nöronavigasyon
 • Ameliyat mikroskobu
 • Nörofizyolojik kontrol
 • İntraoperatif sonografi ve daha fazlası

Bazı durumlarda, rezeksiyon mümkün değildir. Daha sonra, epileptojenik bölgenin beyin yapılarından ayrılması için operasyonlar yapılır. Epileptojenik odakların çoklu doğası ve standart operasyonların düşük başarı olasılığıyla nöromodülatör operasyonlar yapılır.

Epilepsi Cerrahisi Türleri

Direktif Müdahaleler

 • Patolojik odağın çıkarılması (beyin tümörü, arteriyo-venöz malformasyon, kavernöz anjiyom, vs.);
 • Anterior medial temporal lobektomi ve amigdalogikpocamektomi
 • Seçici amigdalog-picampektomi (sadece amigdala ve hipokampus kompleksinin çıkarılması)
 • Serebral korteksin ayrı bölümlerinin rezeksiyonu
 • Kısmi lobektomi
 • Lobektominin

Palyatif Cerrahi

 • Kollezotomiya
 • Çoklu subpial insizyonlar
 • Fonksiyonel hemisfererotomi

Alternatif yöntemler (genelde epilepsi ameliyatları daha az etkilidir ama komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltır ):

 • Stereotaktik yıkım (lazer, radyofrekans, kriyo, termo ve ultrasonik bozunma)
 • Radyo cerrahi tedavi
 • Kronik vagal sinir uyarımı
 • Beynin derin yapılarının kronik stimülasyonu – DBS

Epilepsinin cerrahi tedavisini mümkün olan en kısa zamanda yapmak önemli bir detaydır. Bu kronik bir hastalığın yıkıcı nöropsikolojik ve psikososyal sonuçlarının gelişmesini engelleyecektir.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası

Beynin epileptojenik bölgesini belirlemek için kapsamlı bir teşhis yapılır. Minimum standardı içerir:

 • Kafa derisi video EEG izleme
 • Epileptolojik protokolle beynin MRG’si

Nöropsikolojik Testler

Epileptojenik bölgenin yeri yeterince anlamadığı zaman nek invazif olmayan tanı yöntemleri kullanılmaktadır;

 • Saldırı sırasında ve dışında tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT)
 • Pozitron emisyon tomografisi

Manyetik Ensefalografi ( MEG )

Epileptojeniki net olarak tanımlamak ve rezeksiyon alanını en aza indirmek adına gerekirse invaziv izleme yapılacaktır. Sadece gerekli verilerin alınmasından sonra epilepsi ameliyatı yapılacaktır.

Ameliyat Sonrası Dönem

Hasta kişiler ertesi gün epilepsiyi cerrahi olarak tedavi ettirdikten sonra kolayca ayağa kalkarlar. Yalnız 5 ile 7 gün içinde bir hastanede bir beyin cerrahının gözetiminde olmaları gerekir. Bu süreden sonra hasta taburcu edilir ve bir epileptoloğun gözetiminde kalır. Anti-konvulsant tedavide epilepsi cerrahisi sonrasında 3 ile 6 ay devam eder. Daha sonra ilaç dozajlarının düzeltilmesi gerçekleştirilmesi yapılır. Postoperatif erken dönemde nöbet gelişmesi olasılığı devam eder ama bu nöbetler yapılan operasyonun başarısızlık belirtileri kesinlikle değildir. Epilepsinin cerrahi tedavisinin sonucunun nihai değerlendirilmesinin yapılması girişimden 1 yıl sonra yapılır.

Tanı

Epilepsi için önde gelen muayene yöntemi elektroensefalografi uygulamasıdır. Bir hastalıktan şüphe duyuluyorsa uzman doktorlar aşağıdaki tanı uygulamalarını reçete ederler.

 • Beyin MR uygulaması, beyin şişme nöbetler sebep olabilir ki, anormallikleri ve beyin damarları, yani, merkezi sinir sistemi hastalıkları konjenital anomaliler hariç yardımcı olur.
 • Elektronsefalografi EEG, beynin epileptik aktivitesini tespit edebilen en sık çalışmalardan bir tanesidir.
 • Video EEG monitorizasyonu, çalışmanın video izleme ve EEG sentezi, birkaç gün boyunca gerçekleştirilir. Bu bir saldırı sırasında epileptik aktivitenin ortaya çıkmasına olanak tanıyacaktır.
 • Beynin EEG’si, bilinçsiz bir durumda olan bir kişiyi incelemenizi sağlayan tek yöntemdir. Beynin ensefalogramını inceleyen uzman doktor iltihaplı hastalıkları, beynin çeşitli vasküler patolojilerini, tümörleri ve epilepsi bulgularını inceler.


Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.