Çocuklarda Epilepsi Belirtileri, Nedenleri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Çocukluklarda epilepsi yetişkinlere oranla daha sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Uzun süren tedavisinde uygulanacak yöntem seçilirken hastalığın oluşma nedeni önemli rol oynar

Çocuklarda Epilepsi

Epilepsi günümüzde oldukça yaygın olan nörolojik bir rahatsızlıktır. İnsanların yaklaşık olarak yüzde beşinde karşılaşılan bu rahatsızlık çocuklarında ise yüzde on beşine yakın kısmında karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Çocuklarda, bilhassa bebeklerde motor aktivitelerinin ayırt edilmesi bazı durumlarda zor olabilmektedir. Bu nedenle çocuklarda epilepsi tanısını koyarken dikkatli olunması gerekmektedir.

Epilepsi antik çağlardan beri bilinmektedir. Literatürde bu rahatsızlığın otuzdan fazla, farklı ismi bulunmaktadır. Siyah hastalık, düşme, kutsal hastalık bu isimlerden bazılarıdır. Epilepsi gelişiminin nedenleri kesin olarak belirlenmemiştir. Bu rahatsızlığın neredeyse dörtte üçü on sekiz yaş altındaki kişilerde oluşmaktadır.

Nöropatologlar epileptik nöbet tiplerini üçe ayrımaktadırlar. Bunlar:

 • Histerik epilepsi nöbetleri
 • Katalitik epilepsi nöbetleri
 • Narkoleptik epilepsi nöbetleri

Çocuklarda Epilepsi

Belirtileri

Epilepsinin belirtileri çok çeşitlidir. Buna karşılık bazı durumlarda herhangi bir belirti vermeden gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle bir çocuğa epilepsi tanısı koymak kolay olmamaktadır. Çocuklarda en çok karşılaşılan epilepsi belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Konvülsiyonlar
 • Kısa süreli bilinç kaybı 
 • Uykuda yürüme
 • Uykuda konuşma veya kahkaha atma ağlama
 • Geceleri yaptıkları şeyleri genellikle hatırlamazlar. 
 • Gözlerini yuvarlar, ellerini kaldırır ya da boynunu geri atar
 • Eller ya da omuzların bulunduğu bölgedeki çatlaklar 
 • On beş veya yirmi dakika süren aslardaki istemsiz kasılmalar
 • Nöbetlerden önce veya nöbet sırasında birden bire vücut ısında artışların oluşması
 • Konuşma bozuklukları
 • Ailelerin ve etrafında bulunanların hareketlerine karşı tepkisiz kalma
 • Kontrolsüz fleksiyon ve dirseklerde uzama, ellerin kasları üzerinde güçlü bir gerginlik ile ilişkili
 • Çocuğun vücudundaki bütün kasların keskin bir biçimde gevşemesine bağlı olarak ortaya çıkan beklenmeyen kusurlar
 • Bütün dikkatini bir noktaya toplaması
 • Nadir de olsa bazı durumlarda geçici olarak ortaya çıkan solunum durması
 • İletişime kendini kapatma
 • Huzursuzluk
 • Kontrolsüz defekasyon veya idrara çıkma
 • Kolay sinirlenme ve heyecanlanma
 • Saldırganlık
 • Performansın azalması
 • Hafızada bozukluklar
 • Baş ağrısı

Nedenleri

Çocuklarda epilepsinin başlamasına neden olan çok fazla faktör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kalıtımsal nedenlerdir. Aile geçmişinde epilepsi rahatsızlığı bulunan çocukların bu rahatsızlığa yakalanma olasılığı, aile geçmişinde epilepsi hastası olmayanlara oranla çok daha fazla olmaktadır.

Son yıllarda, birçok epilepsi formunun kalıtsal doğası kanıtlanmış, aynı zamanda bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olan genler keşfedilmiştir. N olanları şu

Çocuklarda epilepsinin nedenleri arasında en yaygın olanları şu şekilde sıralayabiliriz

 • Kalıtımsal faktörler
 • Beyin gelişiminin bozulması
 • Çeşitli enfeksiyonlar
 • Beyin travmaları, yaralanmalar
 • Çocukların beyninde oluşan gelişim bozuklukları 

Semptomatik olarak adlandırılan bazı epilepsi formlarında, hastalığın gelişim nedenleri aşağıdakilerden dolayı beyin hasarıdır:

 • Gelişiminin doğuştan anomalileri;
 • İntrauterin enfeksiyonlar;
 • Kromozom sendromları;
 • Kalıtsal metabolik hastalıklar;
 • Merkezi sinir sisteminin doğum yaralanmaları;
 • Sinir sistemi enfeksiyonları;
 • Kraniocerebral travma;
 • Tümörler.

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Bu hastalıktaki nöbetler, beyindeki patolojik deşarjların bir sonucu olarak ortaya çıkmakta olup, bunlar zihinsel, duyarlı ya da duygusal işlevlerin ihlali ile birlikte olmaktadır. Zamanında tespit ve dikkatli tedavi ile bu hastalık yenilebilir.

Nöbetler sırasında ailelerin dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çocuk tamamen nöbetten çıkana kadar yanında olun. Bu nöbet süresi epilepsi formuna bağlı olarak uzun zaman alabilir
 • Çocuğun zihni tamamen iyileşene kadar yiyecek ve içecek vermeyin
 • Çocuğun yüksek ateşi varsa, ona ateş düşürücü ilaçlar verin

Epilepsi tedavisinde temel amaç yeni nöbetlerin önlenmesidir. Çoğu durumlarda olmaktadır. bu rahatsızlık için ilaç tedavisi yeterli olmaktadır. Çocukların yüzde sekseninden fazlasında ilaçlar, nöbetlerin tamamen önlenmesine yardımcı olur. Hastaya doktor tarafından verilen ilaçların kullanım programlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak önemlidir. Kaçırılan veya atlanılan doz durumunda, hastalığın geri dönüş riski çoğalır. Ebeveynler, çocuk tarafından ilaç alımını sürekli olarak izlemeli ve bunları kendi kendine kontrol etmeye alıştırmalıdır. Çocuklarda epilepsi rahatsızlığın tedavisinde ana amacı semptomlardan kurtulmak değil, hastalığın oluşmasına neden olan unsurları ortadan kaldırmaktadır.

İlaç Tedavisi

Antikonvülsanlar valproat, fenobarbital veya karbamazepin olarak kullanılır. Çocuğun ikiden fazla nöbeti varsa tedaviye ilk olarak ilaçlarla başlanılacaktır. Çocukluk çağında ortaya çıkan  epilepsisinin başarılı bir şekilde tedavi edildiğini ve bebekleri neredeyse yüzde otuzluk bir kısmının tamamen iyileştiğini saptanmıştır.. Diğer durumlarda, ilaçlar nöbetlerin gücünü ve sıklığını kontrol etmeye yardımcı olur. Küçük dozlarla tedaviye başlanır, daha sonra doktor kontrolünde duruma göre yavaş yavaş artırılır. Birkaç yıl sürebilen uzun süreli tedaviye uyum gösterilmelidir.

Cerrahi Müdahale

Çocuklarda epilepsi oluşma nedeni nadir de olsa bazı durumlarda beyinde bir tümör veya travmaya bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu tür durumlarda tedavide cerrahi müdahaleye gerek duyulabilir. 

 Diyet

Bazı durumlarda doktorlar ilaç tedavisinin yanında veya ilaç tedavisine gerek görmeden direk diyet tedavisi uygulayabilmektedir. Doktor belirli bir diyet programları vererek buna uyulmasını isteyebilmektedir. Verilen listede yağlar, karbonhidrat ve proteinlerin belirli bir oranına indirilir.

Her zaman hastalık olmasına rağmen, epilepsi çocuğu kurtarmak ve kronik kategorisine ait olduğunu hatırlama açısından önemlidir. Bununla birlikte, tedaviye yetkin bir yaklaşım, erken tanı ile birlikte modern araçların kullanımı mükemmel sonuçlar verir.Uygulanan bu diyetler epileptik nöbet sıklığını önemli ölçüde azalmasına yarımcı olabilmektedir. Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.