Beyin Kanaması Nedir, Geçiren Hasta Neden Uyutulur ?

Hastanın iyileşme sürecinin hızlandırılması ve vücudun kritik değerlerinin kontrol altında tutularak anlık müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla beyin kanaması geçiren hastalar uyutulur.

Beyin Kanaması Geçiren Hastaların Uyutulması

Hemen herkesin bildiği gibi beyin kanaması geçiren hastalar yoğun bakım ünitelerinde çoğunlukla kontrol altında uyutulur. Elbette uyuma noktasında istisnalar da mevcuttur. Hastanın koma durumunda olması ve hekimlerin istemesine rağmen hastanın bilinci üzerinde tesir edemediği durumlar, bu istisnalar içerisinde değerlendirir. Şüphesiz bu noktada yanıtlandırılması gereken soru; “Beyin kanaması geçiren hasta neden uyutulur ?” sorusudur. Bu sorunun yanıtı noktasında ilk olarak beyin kanamasından genel hatlarıyla bahsetmek ve problemin insan vücudunda yaratması muhtemel tahribatlara değinmek gerekir.

 En basit ifadeyle beyin kanaması; beynin vücuttaki denetim görevini yerine getirmesi amacıyla beynin beslenmesini üstlenen damarların çeşitli nedenlere bağlı olarak deformasyona uğraması ve bu durumun neticesinde damar içerisindeki kanın beyne yönelmesi ile beyin dokusu üzerinde sebep olduğu bozulmalar olarak tarif edilebilir.

Beyin kanamalarını nedenlerine bağlı olarak travmatik durumlar neticesinde gelişen kanamalar ve kendiliğinden gelişen kanamalar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Travmatik nedenlere bağlı olarak gelişen kanamaların esasında; dışarıdan gelen darbe ile kafatası kemiğinin kırılması ya da beyindeki damarların deformasyona uğraması yatar. 

Kendiliğinde gelişen kanamalarda ise çoğunlukla; ilerleyen yaşa bağlı olarak damarların esneklik özelliğini kaybetmesi ve bu durumun yanında yüksek tansiyon yani damar basıncının etkisi pay sahibidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında yaş faktörünün beyin kanaması üzerinde doğrudan etki sahibi olduğunu görmek mümkündür. Yaş faktörünün yanında bireyin alkol ve sigara tüketimi de beyin kanaması ile karşılaşma riskini arttırır.

 “Beyin kanaması geçiren hasta neden uyutulur ?” sorusu kapsamında genel hatlarıyla beyin kanamasından bahsettikten sonra beyin kanaması geçiren hastaların yoğun bakım ünitelerinde hangi amaçla uyutulduklarına değinmek gerekir. 

Yoğun bakım üniteleri özellikle ağır cerrahi operasyonlar geçiren ve hayatı kritik faktörlere bağlı olan bireylerin kontrol altında tutulduğu alanlardır. Yoğun bakım ünitelerinden takip edilen değişkenler;

  • Hastanın nabız ve oksijen seviyesi. Burada özellikle oksijen seviyesinin dengede tutulması adına hastaya çoğu zaman solunum desteği sağlandığının altı çizilmelidir.
  • Kalp ritmi ve kan basıncı diğer bir ifadeyle tansiyon. Özellikle beyinde damarların tahrip olmasına bağlı olarak gelişen kanamalarda şüphesiz damarlardaki kan basıncının artması birtakım komplikasyonların önünü açacaktır. Bu nedenle de bu faktör yoğun bakım ünitelerinde doğrudan takip edilir.
  • Hastanın yapısına ve doktoron gözlemlerine bağlı olarak hastanın ateşi de takip altına alınabilir.

Görüldüğü üzere yoğun bakım üniteleri hekimlerin hastayı tüm yönleriyle tahlil ve takip ettiği alanlardır. Bu nedenle de özellikle beyin kanaması gibi kritik bir rahatsız geçiren hastaların uyutulması kararına varılır. Bu açıdan bakıldığında “Beyin kanaması geçiren hasta neden uyutulur ?” sorusunun yanıtı şüphesiz vücuttaki tüm kritik değerlerin takip edilebilmesi ve anında müdahale uygulanabilmesi amacıyla uyutulur şeklinde olacaktır. 

Hastanın kritik değerlerinin takip edilmesi yanında uyutulmasının bir diğer nedeni de; beyindeki hasara bağlı olarak vücudun farklı noktalarında gelişecek problemlerin önlenmesi ve hastanın ihtiyaç duyduğu enerji miktarının minimize edilerek iyileşme periyodunun olabildiğince kısaltılmasıdır.

Beyin Kanamasının Etkileri ve Hastanın Uyutulması

Beyin kanaması hastanın yaşamına son verebileceği gibi kalıcı birtakım problemler de ortaya çıkartabilir. Bu problemlerin başında gelen; vücudun belirli noktalarının felç olmasıdır. Burada belirleyici olan kanamanın beyinde hangi merkezde ortaya çıktığıdır. Örneğin; konuşma faaliyetlerini etkileyen noktada görülen kanamalarda hastanın konuşması sekteye uğrar. Dolayısıyla beyin kanamaları ile ilgili varılabilecek genel yargı; çoğunlukla hastanın yaşamının devamını etkileyebilecek ölçüde kapsamlı problemlere sebep olduğu ve erken müdahale edilmezse ölümcül etkileri olabileceğidir.

Kanamanın neden olabileceği problemler göz önünde bulundurulduğunda hastanın uyutulması sayesinde iyileşme sürecine katkı sağlanması ve tüm yönleriyle kontrol altında tutulmasının önemi daha açık şekilde ortaya çıkar.

Bir önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi yoğun bakım üniteleri yalnızca gözlem değil müdahale alanları olma özelliğini de taşır. Bu kapsamda hastaya solunumu ya da kan dolaşımını destekleyici müdahaleler de yapılır. Hastanın uyutulması ve hekimin belirlediği değer aralıkları dışarısına çıktığında alarm haline geçilmesi yoğun bakım ünitelerinin temel esasıdır.

 Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.