Beyin Kanması Geçiren Hastaların Yaşama Şansı

Beyin kanaması geçiren hastaya yapılacak tedavi de gecikme ölümcül sonuçlar da dahil olmak üzere çeşitli olumsuz sonuçlarla sebep olabilmektedir.

Beyin Kanaması

Oldukça ciddi ve tehlikeli bir hastalık olan beyin kanamalarında hastanın yaşama bağlanmasını etkileyen en önemli faktör soruna zamanında müdahale etmek ve müdahale eden doktorun bu konuda tecrübesi ve yapacağı tedavinin hızına bağlı olarak değişmektedir. Beyin kanaması geçiren hastaların yüzde elliye yakın kısmı bir ay içinde yaşamlarını kaybeder geriye kalan kısmının büyük bölümünde ise kalıcı sakatlıklar oluşur. İnme iner veya hasta hayatının diğer kısmını bilinçsizce geçirebilir.

Diğer organlarda olduğu gibi beyinde ihtiyacı olan besinleri, mineralleri kan damarları vasıtasıyla almaktadır. Diğer organlar gibi kan damarlarına bağlı işlevlerini sürdüren beyinde bulunan bu damarlar herhangi bir nedene bağlı olarak bütünlüğünü kaybedebilir. Bazı durumlarda damarların duvarları hasar görebilir. Bu da kanın beyin dokusuna girmesine sebep olabilir. Nöronların normal çalışmaları bozulur. Şişlik, kafatasındaki basıncın artması, damarların patlaması, beyin kanamalarının oluşması birçok farklı patolojik sorunlar oluşmaya başlar.

Beyin fonksiyonlarında bozukluklara sebep olan beyin kanamaları tıpta serebral kanama veya hemorajik inme olarak isimlendirilmektedir. Beyin kanamaları iki türe ayrılır:

 • Spontan kamalar; semotoatik olarak meydana gelen beyinle ilgili sorunlara bağlı olarak vasküler arterlerin bütünlüğünün tehlikeye girdiği durumlarda oluşan kanamalardır.
 • Travmatik kanamalar; Kafatasında bulunan kemiklerin kırılması sonucunda büyük damarların hasar görmesine bağlı olarak meydana gelmektedir.

Hastanın Kanama Anında Yaşadıkları

Beyin kanaması sırasında yaşananlar; kanamanın lokalizasyonuna, oluşma nedenine, derecesine, hastanın bünyesine göre farklı belirtiler gösterebilmektedir.  Beyin kanaması geçiren her altı hastadan biri daha ambülans tayken yaşamını yitirmektedir. Yapılan başarılı cerrahi müdahaleler esnasında veya hemen ardından bile sonu ölüme veya ciddi nörolojik sonuçlara sebep olan ciddi bir rahatsızlıktır.

Beyin kanması kranyal kavitede çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu olay beyin damarlarının ince ve kırılgan hale gelmesinden dolayı oluşur. Sonuçta kopma riski artar ve kanama tetiklenir. Sızan kanın, bu önemli organın dokularını ayıran boşluklara doldurması besin ve oksijenin tedarikini engellemekte ve bu olayın hematomla sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Hasta beyin ödemi, motor ve konuşma fonksiyonlarının bozulması gibi durumlarla karşı karşıya kalır. Beyin kanaması sırasında hastanın yaşadıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Beyin Kanaması Sırasında Yaşananlar

 • Yoğun bir baş ağrısı
 • Yüzde, kollarda ve bacaklarda uyuşma
 • Konuşma zorlukları
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Bilincin kaybedilmesi
 • Dengede kayıpların oluşması
 • Baş dönmesi
 • Şaşılık
 • Göz hareketlerinde tuhaflıklar oluşması
 • Solunum zorlukları
 • Nefes alıp verirken hırıltılar oluşması
 • Cilt renginde değişiklikler oluşması
 • Kalp çarpıntıları
 • Reflekslerde zayıflama

Yaşama Şansı

Beyin kanaması geçiren bir hastada ölüm olasılığı oldukça yüksektir. Hastaların bu sorunla karşılaştıkları zaman yaşama şansının etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemli olan kanamanın derecesi ve hastaya ne kadar hızlı bir şekilde müdahale yapıldığıdır. Genel olarak hastaya ilk üç ile altı saat içinde gereken müdahalenin yapılması gerekmektedir. Aksi halde hastanın ruhsal durumunda geri dönüşümü mümkün olmayan sorunlar yaşanabilmektedir.

Doktorlar için ilk olarak yapılması gereken hastanın hayatını kurtarmaktır. Hasta eğer yutma yeteneğini kaybetmemişse ve kasları normal olarak kasılabiliyorsa hayatta kalma şansı yükselecektir. Beyin kanaması durdurulduktan sonra hastanın durumuna bağlı olarak uzun bir rehabilitasyon süreci gündeme gelecektir.  Maalesef beyin kanaması geçiren hastaların, kanama durdurulduktan sonra ortaya çıkan istatik sonuçları hayal kırıklıkları yaratmaktadır. Bu hastaların yalnızca yüzde onluk bir kısmı tekrar eski hayatlarına, mesleklerine geri dönebilmektedir.  Sağ kalan hastaların yüzde seksen beşlik bölümü ömür boyu tıbbi yardım ve rehabilitasyon ihtiyacına maruz kalacaktır.

Tedavi zamanında yapılmalıdır. Bu, intraserebral kanama varsa, hastalığın prognozunu belirleyen temel faktördür. Hastanın beyin kanamasından sonra yaşamını yitirme ihtimali:

 • İskemik kanamalarda % 15
 • Hemorajik Kanamalarda % 33
 • Subaraknoid kanamalarda % 50

Sonrası

Yaşanılan beyin kanamasının türü ve kapsadığı alan ne olursa olsun, bu rahatsızlıktan sonra vücut mekanizmasının işlevlerinde bir takım sorunlar ortaya çıkacaktır. Oluşacak komplikasyonların derecesi beyin boşluğuna süzülen kan miktarının yanı sıra hematomun oluşturduğu lokalizasyonun kapsama alanın ne kadar geniş olduğuna ve etkilediği bölgelere bağlı olarak değişmektedir. Geniş bir bölgeye yayılan kanamalar sıklıkla, inmeler, komalara ve koma sırasında hastanın yaşamını yitirmesine sebep olabilmektedir.

Daha hafif kanamalar sonrasında bile hasta motor fonksiyonlarının kaybedebilmektedir. Yutma, konuşma, gibi en basit işlevleri bile bozulabilir. Psikolojik anormallikler ortaya çıkabilir. Bilincini ve düşünme yeteneğini kaybedebilir. Hematomun konumuna ve kapsama alanına bağlı olarak gündeme gelebilen hemorajik inmelerin sonucunda genel olarak beynin sağ ve sol loplarında inme oluşabilir. Beynin sağ tarafında oluşan inme hastanın vücudunun sol yarısının kısmi veya bütünüyle felç olmasına, görmede ve konuşmada sorunlar ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.  Beyin kanaması sonrasında en sık olarak gündeme gelen sonuçlar arasında yutkunma ve uyku bozuklukları şiddetli baş dönmeleri gelmektedir.

Küçük çapta hafif bir kanama ciddi sonuçlara sebep olmadan hastanın iyileşmesiyle sonuçlanabilir. Fakat kanama büyük çaptaysa ve müdahale zamanında yapılmadıysa sonuç inme veya hastanın ölümü gibi ciddi tablolar çizebilmektedir. Kanama sonrasındaki ilk hafta bu sorunu yaşayan hastaların yaklaşık ellisi hayatını kaybetmektedir. Hayatta kalanların ise ömür boyu sakat kalma ihtimalleri bulunmaktadır.  Beyin kanaması sonrası yaşanabilecek sıkıntıların en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kısmı veya genel felç
 • Tek taraflı kas uyuşmaları
 • Konuşma sorunu
 • Görme bozuklukları
 • İşitmede sorunlar yaşanması
 • Yutkunma reflekslerinde bozukluklar oluşması
 • Ruhsal sorunlar
 • Depresyon
 • Saldırganlık
 • Pnömoni
 • Genitoüriner sistem enfeksiyonları
 • Kalp Krizleri

Hastanın beyin kanaması geçirdikten sonra acil olarak tıbbi yardım almazsa sonuçları geri dönüşümsüz olabilmektedir.Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (1 oy, ortalama: 1,00en yüksek 5)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.