Alzheimer Testinin Yapılması ve Teşhisin Konulması

Yaşlı insanlarda beyin işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkan unutkanlık olarak bilinen Alzheimer hastanın teşhisi için yapılacak testler.

Alzheimer Testi

Alzheimer Testleri

Yaşın ilerlemesi sonucunda hastalarda başlangıç olarak hafif unutkanlık olarak kendisini göstermektedir. Bu kişilerin yakın zaman içerisinde yaşadığı olayları unutmaya başlayacaktır. Tanıştığı insanları hatırlayamama, isimleri unutma gibi durumlar gelişir. Sonrasında ise kendi özel eşyalarını koyduğu yerleri hatırlayamayacak, çok iyi yaptığı işleri yaparken unutkanlık başlar. Mesela yemek yaptığı zaman ocağın altını açık unutmak ya da yemeğe koyacağı malzemeleri karıştırmak gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Günümüzde alzheimer hastalığının herhangi bir kalıcı tedavisi bulunmaması sebebi ile uygulanacak olan tedavi hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla gerçekleşmektedir. Bu sebeple de her zaman için alzheimer hastalığının başlangıcında hastanın nerede olursa olsun doktora götürülmesi ve testlerin yapılması sonucunda teşhis konulmalıdır. Alzheimer hastalarına günümüzde uygulanmakta olan testler şunlardır:

 • Nöropisikolojik testler;
 • Mini mental testi;
 • Radyolojik görüntülemeler;
 • Nörofizyolojik incelemeler;
 • Nükleer tıp incelemeleri;
 • Genetik testler;
 • Laboratuvar testleri;
 • Saat çizme testi.

Hastalığın teşhisi için sadece hastaya yapılacak testler yeterli olmayacağı için her zaman için hastanın bir yakınınında doktor tarafından dinlenmesi gerekmektedir. Unutkanlık yaşamakta olan yaşlı insanların hepsinde alzheimer olmaması sebebiyle, başka hastalıkların olup olmadığını ayırt edebilmek için farklı doktorların muayene etmesi gerekmektedir.

Alanında uzmanlaşmış olan nöroloji, psikiyatri ve geriatri uzmanı ve doktorlar tarafından yönlendirilmesi sonucunda radyoloji uzmanı ve nükleer tıp uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Nöropisikolojik Testler

Hastalığın gelişimi sonrasında yapılacak olan bu testin tanı koyma konusunda önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu test sayesinde birçok kişinin gerçek teşhisi ve hangi evrede olduğu anlaşılacaktır. Özellikle de erken tanının konulabilmesi için gereklidir. Nöroloji uzmanı tarafından yapılması gereken ve yaklaşık olarak 2 saat sürecek olan test olmaktadır.

Bu sayede hastanın hafızası, dikkatini toplayıp toplayamadığı, hareketlerinde azalma olup olmadığı, konuşma yetisinde azalma, görsel kayıp yaşaması durumlarını ortaya koyacaktır.

Mini Mental Test

Bu testin uzman hekim tarafından istenmesinin sebebi olarak kişinin sadece hafızasının ne derece güçlü olup olmadığını anlamak için yapılmaktadır. Aynı zamanda hastanın söylenenleri hatırlayıp hatırlayamaması, dikkatini toplayabiliyor mu, konuşmasında kelimeleri unutuyor mu, basit matematik işlemlerini yapabiliyor mu ve nerede olduğunu, hangi gün veya yılda yaşadığımızı bilip bilmemesini anlamak amacıyla yapılmaktadır. Test 19 tane sorudan oluşmaktadır. Bu test toplam 5 farklı başlıkta toplanmıştır. Kişilerin vermiş olduğu cevaplardan başka bir kağıt verilerek katlaması istenecektir. Ayrıca yazı yazması da isteneceğinden becerilerinde kayıp olup olmadığı bu sayede anlaşılacaktır. Testin değerlendirmesi ve sonucu şu şekildedir:

Alınan Puan Değerlendirme
30 Sağlıklı
25 – 30  Normal
24 – 21 Hafif bozukluk
20 – 10 Orta bozukluk
10 ve altı Ciddi bozukluk

Radyolojik Görüntüleme

Nöroloji uzmanı tarafından radyoloji uzmanına hastanın yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede beynin bilgisayarlı tomografisi (BT) ya da magnetik rezonans (MR) görüntüleme tekniklerinden bir tanesi kullanılarak beyin görüntülemesi gerçekleşmektedir. Beyin üzerinde oluşacak hasarların anlaşılması için, doku kaybının olup olmadığının farkına varmak ve beynin fonksiyonlarının hangi aşamada olduğunun sonucunu verecek olan bir görüntüleme işlemi gerçekleşmesi gerekmektedir.

Nükleer Tıp İncelemeleri

Beyinde biriken amiloyid protenlerinin sebep olduğu alzheimer hastalığının gelişip gelişmediğini anlayabilmek için yapılmaktadır. Bu proteinler hastalığın başlangıcından 20 yıl öncesinde beyinde birikmeye başlayacaktır. Beyin fonksiyonlarının nasıl çalıştığını anlamak için gerekli olan bir test olmaktadır. Testin alzheimer tanısını koyabilmek için nöroloji uzmanı tarafından istenmesi sonucunda nükleer tıp uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Günümüzde çok pahalı bir test olması sebebiyle ailesinde alzheimer hastalığı yaşamakta olan insanların erken tanısının konulabilmesi için çok önemlidir.

Saat Çizimi

Tarama testi olarak belirtileri var olan hastanın tanısını koyabilmek için yapılması gerekli olan testlerden bir tanesidir. Hastaya bir tane kağıt ve bir tane kalem verilerek bir daire çizmesini ve içerisine rakamları yerleştirip akrep ile yelkovanı doğru şekilde çizmesi istenecektir. Hastalığı yaşamakta olan kişilerde bu analog saat çizimini yapamamaktadır.

Laboratuvar Testleri

Hastalığın tanısını tam olarak koyabilmek için yapılacak kan tahlillerinin de ayrı bir yeri bulunmaktadır. Çünkü insanlarda oluşan bazı vitamin eksikliği de unutkanlık olmasına neden olacaktır. Bu sebeple de insanlarda kan testleri sonucunda hastalığın gerçek tanısının konulması mümkün olacaktır. Bu testler şunlardır:

 • B12 vitamini;
 • Tiroid hormonları;
 • Şeker ölçümü;
 • Üre;
 • Sedimantasyon;
 • Karaciğer enzimleri.

Son yıllarda insanların damarlarından alınan kanın laboratuvar ortamında bakılarak biyobelirteç testi gerçekleşmektedir. Fakat kanda yapılan testin her zaman için doğru sonuç vermeyeceği de göz önüne alınacaktır. Bu sebeple de hastanın omurilik sıvından yapılacak olan biyobelirteç tesi kesin sonucu vermektedir.Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.