Alzheimer Hastalığı Aşamaları ve Yaygın Belirtileri

On dokuzuncu yüzyıl hastalığı olarak da tanımlanan Alzheimer hastalığı oldukça yaygın olarak karşılaşılan genel olarak ilerleyen yaşta ortaya çıkan bir patolojik sorundur.

Alzheimer Hastalığı

Zihinsel yeteneklerin ağır bir şekilde kaybedildiği ve sinir sisteminin bir yenilgisi olarak kabul edilen Alzheimer rahatsızlığı ilerleyen yaşa bağlı olarak farklı nedenlerden dolayı hafıza, konuşma, mantıksal düşünme ve fiziksel aktivite yeteneklerinin yitirilmesidir. Bu rahatsızlık; yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan bunamaların en şiddetli formlarından biri olarak kabul edilmektedir.

İlerleyen yaşa bağlı olarak insanlarda meydana gelen nörolojik rahatsızlıklar psikolojik olarak daha fazla gerginlik yaratmaktadır.  Fakat bu rahatsızlıkların hepsinin tam kişilik bozukluğuna ve hafıza kaybına yol açacağını söylemek yanlış olur. Bunlar arasında Alzheimer hastalığı genellikle ölümlerin sayısında ön sıralarda bulunmaktadır. Alzheimer hastalığı genel olarak genetik yatkınla ilgili olarak ortaya çıkabilmektedir. Buna ek olarak, provoke edici faktörler sinir uyarılarının iletilmesi, toksik metallerle zehirlenme, kafa travması, beyin tümörleri ve tiroid bozuklukları için gerekli olan maddelerin eksikliğini içermektedir.

Alzheimer hastalıkları yaşlılık çağında başlayarak yavaş yavaş ilerleyen ve bellek bozulmalarına ve daha yüksek beyin fonksiyonlarına yol açan, aklın tamamen bozulmasına kadar, hastaların ömrünü kısaltan bir rahatsızlıktır.

Hastalığın erken aşamalarında, yeni materyallerin ezberlenmesi bozulurken, yeterli düzeyde öğrenilen bilginin depolanması yaş normundan farklı olmamaktadır. Daha sonra yeni bilgileri öğrenmek imkansız hale gelir ve hücrelerin kaybolmasıyla uzak olaylar için hafıza kaybedilir. Ardından diğer bozukluklar kendini göstermeye başlar. Zamanla konuşma bozuklukları gelişmeye başlar. Kişisel karakteristik özellikler keskinleşir. Bellek bozukluklarının ilerlemesiyle, uzak geçmiş olayların anılarını yeniden canlandırma olgusu, oluşur. 

Aşamaları

Alzheimer hastalığı; beyin hücrelerinin bir kısmının yavaş yavaş atrofi yaptığı sinir sistemi hastalığıdır. Sağlıklı nöronlar nörofibriler plaklara dejenere olurlar ve birbirlerine sinyal iletmekten vazgeçerler. Bu süreç yavaş yavaş insan hayatının tüm alanlarını etkiler. Basit unutkanlıktan başlayarak, son aşamalarda, kendini kontrol etme ve hatta self servis becerilerinin kaybolmasını tamamlamaya gelir.

Alzheimer Hastalığı

Hastalığın başlangıç ​​zamanını saptamak oldukça zordur; Zaman, mekan ve benlik yönelimindeki bu tür semptomlar, Hastalığın geç evrelerinde kendini göstermektedir. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi hafıza kaybı olmaktadır. Alzheimer hastalığında hafıza bozuklukları Ribot yasasına tabi bulunmaktadır: Hasta ilk olarak, yakın zamandaki olayları unutmaya başlar. Hastalık ilerledikçe, hafıza da daha uzak olaylarda da kaybolmaya başlar.  Alzheimer rahatsızlığının çeşitli sahraları bulunmaktadır:

 • Premenia aşaması
 • Premenstriction aşaması ( erken bunama)
 • Hafif demans
 • Şiddetli bunama

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın biçimlerinden biri olan “yaşlılık demansı” olan nörodejeneratif bir hastalıktır.

Çoğu zaman, Alzheimer hastalığı 50 yaşından sonra gelişir, ancak daha erken yaşlarda tanı vakıaları vardır.

Alzheimer rahatsızlıklarına sahip olan hastaların tanılarının konmasından sonra ortalama olarak yaşam süreleri altı yıl civarında olmaktadır. Fakat bu süre iki seneye inebildiği gibi hastanın yaşam kalitesinin yüksek olması durumunda yirmi yıla da çıkabilmektedir. Bu rahatsızlığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Zamanında fark edilmesi durumunda seyri yavaşlatabilmektedir.

Belirtileri

Alzheimer rahatsızlığın en sık rastlanılan hafıza kaybı ve bunamadır. Genel olarak atmış beş yaşın üzerindeki kişilerde rastlanılan bu rahatsızlık bazı durumlarda daha erken yaşlarda da karşılaşılabilmektedir.  Genel olarak bu rahatsızlık kısa süreli hafıza kayıplarıyla başlamaktadır. Hasta kısa süre önceki bilgileri bile kolay bir şekilde unutabilmektedir. Uzun süre olan olayları ile yeniden gerçekten farklı bir şekilde üretebilmektedir. Arkasından hafıza tamamen bozularak diğer belirtiler de ortaya çıkmaya başlar.

Alzheimer rahatsızlığının ilk aşamasında semptomlar genellikle beynin doğal sürece bağlı olarak yaşlanmasıyla karşılaştırılabilmektedir. Bu rahatsızlığın belirtileri genellikle sekiz sene önce tespit edilebilmektedir. Hasta yeni bilgi öğrenemez. Öğrenmeye karşı kendini kapatır. Kelimeleri hatırlayamaz. Otomatik olarak yaptığı işleri bile yapmada zorlanmaktadır. Soyut düşünme ve karar almada zorlanır. Atmış beş yaş üzerinde bulunan kişilerin yüzde beşinde görülen bu rahatsızlık seksen beş üzerindeki insanların yüzde ellisinde ortaya çıkmaktadır. Erken teşhis edilmesi ve belirtiler konusunda bilinçli olunması ilerlemesini yavaşlatabilmektedir.

 • Hafıza kaybı
 • Kişilik ve ruh halinde meydana gelen değişiklikler
 • Kelimelerin anlamlarını unutma
 • İletişimde azalmalar
 • Okuma yazmada zorlanmalar
 • Kalıplaşmış hareketlere sahip olmak
 • Astım
 • Koku almada bozukluklar
 • Beyin dokusunda konsantrasyon oluşması
 • Planlama ve problem çözmeyle ilgili zorluk çekilmesi
 • Nesnelerin sürekli yeniden konumlanması
 • Yargı kayıpları oluşması
 • Halüsinasyonların gelişmesi
 • Bağımsızlığı kaybederek başkalarına bağlı olarak yaşama
 • Saldırganlık gibi davranışlarda sapmalar oluşması
 • Sürekli yapılan işleri yapmada zorluk çekmek
 • Uyku Bozuklukları
 • Sinir hücrelerinde tahribatlar oluşması
 • Erken bunama
 • Karar vermede zorluk çekme
 • Yürümeyle ilgili sorunlar yaşanması
 • Etraftaki olaylara karşı ilgisiz ve duyarsız olma
 • Nesne ve yüzleri tanımada zorlanma

Alzheimer hastalığının belirtilerini arttıran faktörler şu şekilde sıralanır.

 • Alışılan ortamdan farklı bir ortamda yaşamak zorunda kalmak
 • Uzun süre yalnız kalmak
 • Çok sayıda yabancı kişilerle yapılan sık toplantılar
 • Bulaşıcı hastalık geçirmek
 • Sıcak hava
 • Karanlık ortamlarda bulunmak zorunda kalmak
 • Uzun süre çok fazla ilaç kullanmak


Makale beğendiniz mi? Çok kötüKötüOrtaİyiÇok iyi (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2020 – Beyin Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz makaleler bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sizin için en doğru ilaç kullanımı ve tedavi yöntemi ancak uzman bir doktorun yapacağı kontroller sonucunda belirlenebileceği gibi uygun diyet diyetisyen kontrolü altında uygulanmalıdır.